VČELAŘSTVÍ
Hába Jaroslav

Lhotsko 89
763 12 Vizovice
Tel.: 605 918 859
email: vcelarstvihaba@seznam.cz
Med

je hustá, sladká a lepkavá kapalina, vytvářená včelami, případně i jiným hmyzem, sběrem a zahušťováním sladkých šťáv – především nektaru květů a výměšků hmyzu živícího se sáním mízy rostlin.